Proud parents are…
Trotse ouders zijn…

adpupslegendxpuzzle

Puzzle gave 15 January 2016 birth to 5 puppies, 3 males and 2 females.
Sadly one male passed away. All is fine with Puzzle and the other 4 puppies!
Both parents are ECVO eye tested and clear. They are also both DNA tested for POAG (primary open angle glaucoma).

Op vrijdag 15 januari 2016 is Puzzle bevallen van 5 puppies, 3 reuen en 2 teven.
Verdrietig is er een reutje overleden. Met Puzzle en de andere 4 pups gaat alles goed!
Beide ouders zijn getest op erfelijke oogafwijkingen (ECVO oogonderzoek) en vrij bevonden. Daarnaast zijn ze ook allebei DNA getest op POAG (primary open angle glaucoma).


Week 8

Even though the first puppies have left my home already, I still wanted to share these beautiful pictures with you. There are again a lot of pictures, simply because I couldn’t choose between all those fun and pretty pics!! My sister also came by to do a little photoshoot again, thank you so much sis!!
These puppies are such a joy, all of them have super characters, I have really enjoyed them and will miss them a lot!

Ook al zijn de eerste pups al uit huis, toch wilde ik nog graag deze prachtige foto’s met jullie delen. Wederom zijn het veel foto’s, ik kon gewoonweg niet kiezen tussen alle leuke en mooie foto’s!! Mijn zus is ook nog weer even langs geweest voor een fotoshoot, ontzettend bedankt zus!!
De pups zijn echt ontzettend leuk, ze hebben allemaal een fantastisch karakter. Ik heb ontzettend van ze genoten en zal ze enorm missen!

5oprij.jpg

Theme of the litter is Songs/Albums of Robbie Williams. Let me introduce to you, f.l.t.r.:
Le Mouv’ Let Me Entertain You – Flaubert
Le Mouv’ Come Fly With Me – Gijs
Le Mouv’ Take The Crown – Sem
Le Mouv’ Must Be Magic – Beau (pup of Junior x Paddy)
Le Mouv’ Swing When Youre Winning – Happy

Above the boys, below the girls.


 

Week 7

The puppies have been vaccinated and chipped. They were really brave!
They love to play outside (when the weather is good!). This is really a fun age, enjoy the pictures!

Dit was de week van de prikjes…de pups zijn gevaccineerd en gechipt. Ze waren erg dapper! Ze zijn helemaal gezond verklaard door de dierenarts 🙂
De pups houden ervan om buiten te spelen (zolang het weer het toestaat!). Dit is echt een enorm leuke leeftijd….veel kijkplezier!

Ready to go to the vet!

Playing with the sweetest uncle in the world – Junior !

They loooove playing!

 


6 weeks: stacked pictures

Male 1

Male 2

Girl 1

Girl 2


Week 6

6th week is already over…time for new pictures. The are becoming real little doggies, have been outside for the first time and are more and more awake 🙂
My sis has been here to make pictures. Thanks so much, they are beautiful as always!! Made by HVphotography, Michelle Kruize.

6de week is alweer voorbij…tijd voor nieuwe foto’s. Het worden al echte kleine hondjes, zijn voor het eerst buiten geweest en zijn meer en meer wakker 🙂
Mijn zus is langs geweest om foto’s te maken. Ontzettend bedankt, ze zijn prachtig zoals altijd!! Gemaakt door HVphotography, Michelle Kruize.

hv2
Girl 1

 

hv3
Girl 1
hv7
Girl 2
hv8
Girl 2
hv5
Male 1
hv6
Male 2

Week 5

Watch..and enjoy them as much as I do!

Kijk mee…en geniet van ze net zoveel als ik doe!

DSC_1786
Hangin’ around (one of the girls)

 

 


Week 4

Time flies when you’re having fun…

The puppies are already a little over 3,5 weeks old. Time for new pictures! They had their first puppymeal and have more space to play and make fun!

De pups zijn alweer ietsjes ouder dan 3,5 weken. Hoog tijd voor nieuwe foto’s! Ze hebben de eerste papmaaltijd gehad en ze hebben wat meer ruimte om te spelen en lol te maken!


Week 3

The puppies are growing a lot! First steps are made, and eyes are opening. Soon the adventures will begin 🙂

De puppies groeien enorm! De eerste stapjes zijn al gemaakt, en de oogjes beginnen open te gaan. Binnenkort zullen de avonturen beginnen 🙂


Week 2

The only thing they are busy with is eating…and sleeping!

Het enige waar ze druk mee zijn is eten….en slapen!

Advertenties