Time flies when you’re having fun….

The puppies have left to their new homes. We wish the new owners good luck with their new family members!
De puppies zijn vertrokken naar hun nieuwe thuis. We wensen de nieuwe baasjes heel veel geluk met hun nieuwe gezinsleden!

No plans at the moment for puppies.
Geen plannen voor puppies op moment.

For pictures of our past litters, please click here.
Voor foto’s van de vorige nestjes, klik hier.
Advertenties