Welkom op de homepage van kennel Le Mouv’ PBGV’s! (for English version scroll down)

werl9
Dit ben ik met Junior!

Mijn naam is Kimberley Kruize en ik woon samen met mijn Petits Bassets in Delden.
Mijn liefde voor honden is er met de paplepel ingegoten. Vroeger hadden we een Langharige Teckel en een Pekingees.  Echter, nadat we voor het eerst een Petit Basset Griffon Vendéen zagen waren we verkocht. En zo deed onze eerste Petit Basset “Diesel” in 2003 zijn intrede. Hij was de hond van mijn moeder, en in de eerste instantie bedoeld als een leuk gezinslid om mee te wandelen, te spelen en lol te hebben, echter volgde er al snel meer. Ik was wel eens benieuwd naar wat een echte raskeurmeester over hem zou zeggen en zo schreven we hem in voor de clubmatch van de rasvereniging. Hij versloeg direct 3 kampioenen en de ‘showgekte’ volgde. Hij werd Nederlands, Luxemburgs en Internationaal Kampioen en werd de beste Petit Basset van Nederland in 2006. Daarnaast waren mijn ouders in de ban geraakt van de meutejacht met deze honden en zij behaalden met Diesel zijn officiële werkbrevet, een “Brevet de Chasse”, en de schotvastheidstest.
Diesel heeft ook twee keer gedekt, in 2007 (7 puppies) en in 2009 (6 puppies).
We merkten al snel dat Diesel echt een meutehond was en zo deed in 2004 Idéale haar intrede. Ik heb haar van mijn ouders gekregen, mijn eerste eigen hond dus! Ze was al 3,5 jaar toen ze bij ons kwam wonen en daarnaast een ander ras, namelijk een Grand Basset Griffon Vendéen. Idéale is altijd graag van de partij, vooral bij het eten koken in de keuken. Met haar vrolijke blaf en lieve lach zijn wij als een blok voor haar gevallen. Ze is er echt één uit duizenden! Samen met Idéale & Diesel hebben we vele mooie momenten beleefd, die we altijd nog blijven koesteren.

jaaldies
GBGV Idéale & PBGV Diesel

Begin 2010 kregen we een unieke kans. Een dochter van Diesel, uit het tweede nest, verhuisde vanuit Duitsland naar Delden!
Haar naam is Aaltje von Kiepenkerl’s Kotten, roepnaam Aaltje, maar aangezien dat niet handig is met Idéale, die we vaak Jaaltje noemen, besloten we haar een andere naam te geven. Ze heet nu Après, wat in het frans betekent ‘nadat’…
Met haar mooie bruine koppie en grappige acties maakt ze menigeen aan het lachen. Ze is een echte clown! We zijn Ulrike Hadasch dan ook erg dankbaar voor Aprètje! In oktober 2010 ben ik naar de USA geweest. Ik ben daar op bezoek geweest bij Jan & Ross, kennel Mirepoix PBGV’s, en kwam niet alleen thuis… Amerikaans Kampioen Mirepoix’s Precocious Paddy, roepnaam Paddy is meegekomen naar Nederland. Een prachtige
witte prinses, toen 2,5 jaar oud, en echt een knuffelbeertje. We zijn echt heel erg blij met haar, super bedankt Jan & Ross!

tuinfebr
Après & Paddy

Paddy & Après vormen de basis voor Kennel Le Mouv’. De naam voor deze kennel is een afgeleid van ‘mouvement’, wat frans is voor beweging. Petits Bassets zijn actieve honden en hebben veel beweging nodig. Een korte en krachtige naam, net zoals de Petit Basset.

Ik probeer de juiste oudercombinaties te maken. Op de eerste plaats staat gezondheid. Alle ouderdieren, die ingezet worden voor de fok, zullen getest zijn op erfelijke oogafwijkingen. Daarnaast zijn karakter en rastype ook erg belangrijk voor mij.
Geen grens is daarbij te ver. Op die manier hoop ik de juiste stambomen te combineren en gezonde, vrolijke, plezierige en rastypische Petits Bassets te fokken.

De honden zijn bovenal onze gezinsleden en wonen bij ons in huis. Ik zal ze bij u introduceren op hun eigen pagina onder ‘Our dogs’.

Dit alles is niet mogelijk zonder de steun van mijn ouders. Ze staan altijd klaar om op de honden te passen en mij te helpen waar ze maar kunnen. Echt super!

mouv

Diesel illustreert hier de betekenis van de kennelnaam Le Mouv’

 

Welcome to the homepage of kennel Le Mouv’ PBGVs!

 

werl9
This is me with Junior!

My name is Kimberley Kruize and I live together with my PBGVs in Delden (The Netherlands). Since childhood I’ve been loving dogs. At home we had a long-haired Dachshund and a Pekingese. However, after we saw a Petit Basset Griffon Vendéen for the first time we were in love. And so did our first Petit Basset Diesel his entrance in 2003. He was my mothers dog, and in first place ment to be as a nice family member to walk
with and have fun with, but more followed soon. I was curious what a real breed judge would say about him, and so we entered him at the Dutch clubshow. He beated 3 champions and the ‘showmadness’ followed. He became Dutch, Luxemburg
and International Champion and number 1 Petit Basset of the Netherlands in 2006. Besides, my parents were under the spell of hunting with this breed and they obtained with Diesel his official hunting certificate, a “Brevet de Chasse”, and the shot consistency test (which means that the dog is not afraid for the shot of a gun).
Diesel also mated twice, in 2007 (7 puppies) and in 2009 (6 puppies).
We soon realized that Diesel was a real pack dog and so did Idéale her entrance in 2004. I got her from my parents, so she was my first own dog! She was already 3,5 years old when she came to live with us and she is also a different breed, namely a Grand Basset Griffon Vendéen. Idéale likes it to guard the kitchen and is always there during cooking. With her cheerful bark and sweet smile we fell in love with her. She is really one out of thousands!
Along with Idéale and Diesel we have many beautiful memories, and we will always cherish these moments.

 

jaaldies
GBGV Idéale & PBGV Diesel

In early 2010 we had a unique opportunity. A daughter of Diesel, out of the second litter, moved from Germany to the Netherlands! Her name is Aaltje von Kiepenkerl’s Kotten, petname Aaltje, but as we call Idéale often Jaaltje, we decided to give her another name. We call her now Après, which is French for “after”…
With her beautiful, innocent brown head and funny moves she makes everyone laughing. She is a real clown! We are Ulrike Hadasch very grateful for Aprètje!
In October 2010 I’ve been to the USA. I’ve visited Jan & Ross, kennel Mirepoix’s PBGV and did not left alone… American Champion Mirepoix’s Precocious Paddy, petname Paddy, joined me to the Netherlands! She’s a beautiful white princess, 2,5 yrs old at that time,and really a teddy bear. We are very happy with her, thank you so much Jan & Ross!

tuinfebr
Après & Paddy

Paddy & Après together will form the basis for kennel Le Mouv’. The name of this kennel is a derivative of “Mouvement”, which is French for movement. Petits Bassets are active dogs and need lots of exercise. A short and powerful name, just like the Petit Basset.

 

I’ll try to make the right combinations of parents. Health is definitely the most important to me. All dogs who will be used for breeding will have their eye examinations. In addition, breed type and character are also very important to me.
No border is too far. That way, I hope to make the right combinations of pedigrees and to breed healthy, happy, enjoyable and breed typical Petits Bassets.

Above all, our dogs are our family members and live in our home. I’ll introduce them to you on their own page under “Our Dogs”.

This all wouldn’t be possible without the support of my parents. They are always ready to baby-sit and help me wherever they can. That is really great!

mouv
Diesel illustrates the meaning of ” Le Mouv’ “


 

 

Advertenties